หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-25 18:11:27

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.วิมุตตา อร่างแสงจันทร์ ชั้น ป.3/2  ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันทางวิชาการ ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ                    ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ( 8th TMC - Thailand Mathamatics Contest ) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563