หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > WE PREPARE BECAUSE WE CARE
WE PREPARE BECAUSE WE CARE

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 19:06:46

WE PREPARE BECAUSE WE CARE ❤️ ต้อนรับนักเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) ภายใต้ความห่วงใยจากผู้อำนวยการโรงเรียน รศ. ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ดูแลนักเรียนครอบครัวสาธิตสวนสุนันทาทุกคน โดยได้ปรับปรุงสนามกีฬา ทำความสะอาดและดูแลทุกจุดในโรงเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ตามมาตรการรักษาความสะอาดและอนามัยรวมทั้งจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19