หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจงและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน Online
การประชุมชี้แจงและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน Online

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-14 18:04:08

ในวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมชี้แจงและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์