หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-19 09:27:01

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

              การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับผู้ปกครองอย่างอบอุ่น 

               ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตได้แถลงนโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนะนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และทีมคณาจารย์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แก่ท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งได้มีโอกาสฟัง English speech ในหัวข้อ “our school” จากตัวแทนนักเรียนใน 3 ระดับชั้น ได้แก่

                 - ด.ช.ณัฐนันท์ วิเชียรวรรณ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                 - ด.ช.ภควัธ มณีอ่อน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                 - ด.ช.อาชวิน มุ่งมานะกิจ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                 ปิดท้ายการประชุมด้วย ท่านผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้น เพื่อพูดคุยกิจวัตรประจำวันของนักเรียนขณะอยู่ที่โรงเรียน พร้อมทั้งหาข้อตกลงร่วมกันที่จะดูแลลูกสาธิตสวนสุนันทาของเราให้เป็นเด็กดีพร้อมเติบโตเป็นกำลังที่ดี ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป