หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวาย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวาย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-17 12:51:30

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา