หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การวาดภาพงานวันแม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวาดภาพงานวันแม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-15 10:27:09

Online ในวิชาวิทยาการคำนวณ การใช้ software พื้นฐานให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์

">