หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > กิจกรรมดนตรีไทย-สากล
กิจกรรมดนตรีไทย-สากล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-03 13:15:38

ส่งเริมวิชาการ พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ 

กิจกรรมดนตรีไทย-สากล เป็นอีกกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) ได้ทำการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้นและเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ โดย อาจารย์ สุภารณี สาระสา ได้ทำการสอนในวิชาดนตรี