หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงมุทิตาจิต
แสดงมุทิตาจิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-12 08:44:57

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

จัดกิจกรรมด้วยรัก...จากใจ ในวาระเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต

แด่อาจารย์สามารถ แสงน้อย และอาจารย์จารุณี ศุภชาต ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์