หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > My Little Pony
My Little Pony

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-02 13:31:16

วันที่ 1 มีนาคม  2564 คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ที่ส่งเสริมกิจกรรม ได้มอบรางวัลชมเชยประเภทต่างๆ และ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี My Little Pony รวมทั้งหมด 45 คน จัดโดย บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง