หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-14 14:40:39

ขอแสดงความยินดี  เด็กชายจิรัฏฐ์  จารุพงษ์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คว้า 2 เหรียญ กับรางวัลชมเชย 1 รางวัล 

ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565  (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)  

- วิชา วิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน     - วิชา คณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง และ   วิชา ภาษาอังกฤษ  รางวัลชมเชย