หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-05 09:23:58

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมิณ คุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่

- การอ่านออกเขียนได้
- การคิดคำนวณ
- ความสามารถด้านเหตุผล