หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Never Such Innocence
Never Such Innocence

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-29 09:09:44

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พิสิฐพงศ์  ศิริพิชญ์ตระกูล ป.6/2 ได้รับรางวัลพิเศษ จากหน่วยงาน Never Such Innocence ประเทศอังกฤษ มี 90 ประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และ เป็น คนไทยคนเดียว ที่ได้รับรางวัลในงานนี้ ขอชื่นชมผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี้