หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน่วยงาน Never Such Innocence ( NSI ) ประเทศ อังกฤษ ได้มอบเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน
หน่วยงาน Never Such Innocence ( NSI ) ประเทศ อังกฤษ ได้มอบเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-24 17:25:22

22 สิงหาคม 2563 หน่วยงาน Never Such Innocence ( NSI ) ประเทศ อังกฤษ ได้มอบเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน จากการประกวดวาดภาพ ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ " A Fight For Freedom " มีผู้ส่งผลงาน 4,000 คน จาก 44 ประเทศทั่วโลก และได้นำผลงานเผยแพร่ผลงานงานของนักเรียนไปทั่วโลก

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน