หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Never Such Innocence International Poetry
Never Such Innocence International Poetry

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-05-08 16:28:56

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 หน่วยงาน Never Such Innocence International Poetry  จาก ประเทศ อังกฤษ ได้ส่งเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ จำนวน  30  คน  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้ส่งผลงานนักเรียน

https://www.facebook.com/274952206306097/posts/117037128009751