หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตฯ เข้ารับเกียรติบัตรสภาฯ ประจำเดือนมกราคม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตฯ เข้ารับเกียรติบัตรสภาฯ ประจำเดือนมกราคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-31 10:01:02

วันที่ 30 มกราคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้นำนักเรียนสาธิตฯ จำนวน 24 คน เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้ทำชื่อเสียงจากการแข่งขันประเภทต่างๆ ระดับประเทศ และ นานาชาติ รับจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง