หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายสีหเดช ทัตธนนันท์ (น้องเฟธ) ชั้น ป.5
เด็กชายสีหเดช ทัตธนนันท์ (น้องเฟธ) ชั้น ป.5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-12 21:06:33

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าสอบ HSK1 ครั้งที่ 124 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565  ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ www.chinesetest.cn

????เด็กชายสีหเดช  ทัตธนนันท์ (น้องเฟธ) ชั้น ป.5  สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน 163 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 85 คะแนน    การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 78 คะแนน 

ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และดำเนินการสอนโดยเหล่าซรือปู สมจิตร ศรีพนาสณฑ์