หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-03 11:55:05

ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล ❤️

ในวันเสาร์ ที่ 2 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) ได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนของเราทุกคน อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และ สถานการณ์ ผ่านทางช่องทางต่างๆของโรงเรียนด้วยนะคะ