หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 31 พ.ค. 65 วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค. 65 วันงดสูบบุหรี่โลก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-31 14:01:19

31 พ.ค. 65 วันงดสูบบุหรี่โลก  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ได้จัดกิจกรรมภาพวาดผลงานนักเรียน ในหัวข้อ วันงดสูบบุหรี่โลก ได้เชิญ ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพ มอบรางวัลพิเศษให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจให้กับนักเรียน  ได้แก่

1.ด.ช.กฤตเมธ         แช่มเชื้อ               ป.2/1

2.ด.ญ.ภรพชิรา       เกษตรสิงห์           ป.2/2

3.ด.ช..ชมน์ปภพ     เตชะอาภรณ์กุล    ป.2/2

4.ด.ญ.ธนัญญา       ปิ่นทองพันธุ์        ป.2/3

5.ด.ญ.กัญญาวีร์      สิงห์ตุ้ย               ป.2/3

6.ด.ช.ยศพร            ธิติภาทร              ป.3/2

7.ด.ญ.จิตต์สินี        บุญโญ                ป.4/2

8.ด.ญ.ชนัฐกานต์    ลีละขจรเกียรติ    ป.4/3

9.ด.ญ.ฐิตา             อรุณดี                ป.5/1

10.ด.ญ.ธีรดา         สินเสริมสุขสกุล   ป.5/3

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ