หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ OCAC
โครงการ OCAC

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-08 15:33:42

        เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)                 ได้จัดกิจกรรมเพ้นท์ภาพทำบุญในโครงการ OCAC เราทำความดีชด้วยหัวใจ กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้าจำนวน 40 ใบ               เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช้แทนถุงพลาสติกใส่ยา เพื่อช่วยลดโลกร้อน โดยได้รับการสนับสนุนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม