หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ผลงานนักเรียน Online ในรายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร)
ผลงานนักเรียน Online ในรายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-24 15:39:09

ผลงานนักเรียน online ในรายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) การนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในการทำไข่เค็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยอาจารย์สลักจิตต สุขสะอาด(อ.จอย) #ssru  #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา

">