หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบของ Online Classroom
การจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบของ Online Classroom

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-26 12:10:25

ความน่ารักสดใสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบของ Online Classroom เน้นให้นักเรียยนได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ วันนี้แอดมินพาไปชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Online ทั้งวิชา English, Chinese และ Mathematic 

">