หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การดูแลรักษาความสะอาด
การดูแลรักษาความสะอาด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-03 11:45:25

การดูแลรักษาความสะอาดในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ จึงมีมาตรการดูแลเรื่องความสะอาดให้พร้อมใช้งานเสมออย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนของเรา