หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันแม่
วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันแม่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-03 10:38:13

การเรียนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันทา  วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันแม  โดยอาจารย์พิชัย  นิยมธรรม  ผู้สอน