หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-02 07:55:39

成功者绝不放弃,放弃者绝不会成功 Chénggōng zhě jué bú fàngqì, fàngqì zhě jué bú huì chénggōng  คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่ยอมแพ้ และคนที่ยอมแพ้จะไม่ประสบความสำเร็จ     你好 !我叫林秀灵。สวัสดีค่ะ หนูชื่อข้าวหอม  เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม">

#ssru   #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา  #ActiveLearning #OnlineLearning#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   #สาธิตสวนสุนันทาเว็บไซต์โรงเรียน www.sd.ssru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th