หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือนกันยายน 2565
ประชุมบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือนกันยายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-23 05:34:16

ประชุมบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือนกันยายน 2565  วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงการปฏิบัติราชการ เป้าหมายของโรงเรียนสาธิต พร้อมที่จะนำพาโรงเรียนสาธิตสู่นานาชาติ การนำเสนองานวิจัย ตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน