หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2566
การประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-11 18:06:48

อาจารย์อรัญ  สัมดีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงเรียนสาธิต มอบต้นเรดดราก้อน แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เนื่องวันคล้ายวันเกิด (10 มกราคม ) และเป็นประธานในการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2566  ณ  ห้องประชุมสาวรีย์ภิรมย์ เรื่องการเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา