หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร พระอาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร พระอาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 14:30:31

ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแก่พระอาจารย์พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเคารพและศรัทธา ทั้งผู้บริหารและนักเรียนต่างร่วมใจกันถวายภัตตาหารและรับพรจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการศึกษาและดำเนินชีวิต 

การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชีวิตและสังคม  ขอขอบคุณพระอาจารย์พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร ที่ได้เสียสละเวลาและความรู้มาสอนนักเรียนทุกคน