หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-23 08:09:31

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๒ จาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม