หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Chinese Language Development Planning for Primary School (Level 1 - 6)
Chinese Language Development Planning for Primary School (Level 1 - 6)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-18 22:38:57

ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนทุกระดับชั้น โดย แผนพัฒนาวิชาภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 Chinese Language Development Planning for Primary School (Level 1 - 6)