หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน (โปงลาง)
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน (โปงลาง)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-18 13:14:08

พระอาทิตย์ ???? เตรียมพร้อมส่องแสงเฉิดฉายในยามเช้า เหมือนกับเด็กๆที่กล้าแสดงออกอยากสดใสในทุกๆกิจกรรม

ด.ญ. ชวิศา ลียวัฒนานุพงศ์  เข้าร่วมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน (โปงลาง) 3 ชุดการแสดง - รำภูไท 3 เผ่า - รำเรือมจับกรับ - เต้ยลา

มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมธรรม ณ งานจัดที่ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

#ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา #กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม