หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง ชั้นประถมปีที่ 5
เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง ชั้นประถมปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-22 20:37:18

เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง  ชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมรายการ "ท้าให้อ่าน" ซึ่งออกอากาศไปเมื่อ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 07.40 น.  สามารถดูย้อนหลังได้ที่ เฟซบุค  "ท้าให้อ่าน"