หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ ชั้น ป.2 คว้า 2 เหรียญ
เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ ชั้น ป.2 คว้า 2 เหรียญ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-09 14:57:53

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบ Online  บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 โดย

เด็กหญิงภรพชิรา  เกษตรสิงห์ ชั้น ป.2  คว้า 2 เหรียญ

1. รางวัลเหรียญเงิน  วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35     คะแนน =64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน

2. รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35     คะแนน =46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน