หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การฝึกอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา
การฝึกอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-26 23:15:45

การฝึกอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ (น้องใบหม่อน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้เข้าสอบ HSK ระดับ 1 ผ่านด้วยคะแนน 195 คะแนน  การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน                                                           การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน