หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำช่างติดตั้งวงจรปิดเข้าพื้นที่ติดตั้งกล้องตามห้องเรียน
นำช่างติดตั้งวงจรปิดเข้าพื้นที่ติดตั้งกล้องตามห้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-06 12:41:43

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มอบหมายงานฝ่ายอาคารสถานที่ นำช่างติดตั้งวงจรปิดเข้าพื้นที่ติดตั้งกล้องตามห้องเรียน ด้วยความห่วงใย