หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Reading comprehension in present continuous
Reading comprehension in present continuous

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-25 13:36:05

การเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Reading comprehension in present continuous โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม โดยอาจารย์ทิพวรรณ พัฒน์ชนะ (อ.ต้อม) #YouAreMyFamily   #เรารักสวนสุนันทา   #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา   #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา