หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง๑๑ (NBT)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง๑๑ (NBT)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-20 09:51:42

ในนามทีมฟุตบอลสาธิต มรภ.สวนสุนันทา
ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม
ขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง๑๑ (NBT)
ที่ให้เกียรติมาถ่ายทำสกู๊ปข่าว เกี่ยวกับทีมฟุตบอลของสาธิตสวนสุนันทา

โดยทาง รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา ได้มอบหมายให้
อ.อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,
ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์, อ.สามารถ แสงน้อย,
อ.วิษณุ สมัญญาและทีมงานโค้ช เป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาในการก่อตั้งทีม,การให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงเป้าหมายในอนาคตของทีม

#เรา❤️สวนสุนันทา

https://www.facebook.com/274952206306097/posts/990076451460332/

https://youtu.be/A4e3CEhDyas