หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-27 19:16:57

วันที่ 27 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 ได้แก่

ด.ญ.ภัททิยา  ศรีธานี ชั้น ป.6 ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในรายการรางวัลวันเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และ

ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง Gold Award ในรายการ การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ที่ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษใต้หวัน

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง