หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ารจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและเสริมสร้างทักษะทางภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
ารจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและเสริมสร้างทักษะทางภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-02 17:57:30

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วันแรกของการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและเสริมสร้างทักษะทางภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก