หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.วีป พรหมอยู่ ประธานมูลนิธิครูไทยอาสา และกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
ผศ.ดร.วีป พรหมอยู่ ประธานมูลนิธิครูไทยอาสา และกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-25 19:05:37

ผศ.ดร.ทวีป  พรหมอยู่ ประธานมูลนิธิครูไทยอาสา และกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจากผู้ประสบภัยอัคคี    เด็กหญิงภารีณา  ตาเที่ยง   เด็กหญิงปัณณพร  อนันต์วณิชย์ และนายณพวิทย์ อนันต์วณิชย์   ขอเป็นกำลังใจ จากครอบครัวสาธิตสวนสุนันท