หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายภูติณัฐ สว่างวิบูลย์พงศ์
เด็กชายภูติณัฐ สว่างวิบูลย์พงศ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-11 18:59:13

                             วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา              

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เข้าร่วมการแข่งขัน “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” รอบชิงชนะเลิศ  

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  จัดโดย ธนาคารธนชาต กรุงเทพฯ 

โดยเด็กชายภูติณัฐ  สว่างวิบูลย์พงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ


Download

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขัน.pdf