หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่านReading Test : RT
การทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่านReading Test : RT

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-21 18:56:20

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่าน (Reading Test : RT) โดยเป็นการประเมินความสามารถการอ่านด้านภาษาไทย ทั้งนี้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย