หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดโครงการเอกลักษณ์ไทย “การอ่านฟังเสียง”
ประกวดโครงการเอกลักษณ์ไทย “การอ่านฟังเสียง”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-16 21:36:58

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย : การอ่านฟังเสียง ๒๕๖๒
๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงการเอกลักษณ์ไทย  “การอ่านฟังเสียง” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ซึ่งจัดโดยธนาคารธนชาติ
       นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้ง โดย.เด็กชายศิริปกรณ์ ธนวุฒิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที ๓/๑ ได้อันดับที่ ๓๖ และ เด็กหญิงปฑิตา สงวนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนของภาคกลาง เพื่อเข้าประกวดการอ่านฟังเสียงระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศในเดือนกันยาน ๒๕๖๒