หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖
เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 19:33:17

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เด็กหญิงประภามาศ  ณ พัทลุง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เข้ารับโล่และเกียรติบัตร

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖