หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-08 15:00:53

วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ กำหนดให้วันที่ ๘, ๑๑ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับหนังสือเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนด บนมาตรการคัดกรอง "เว้นระยะห่าง" เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19