หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-06 21:04:26

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 โรงเรียนสาธิต 

link ใบสมัคร  http://primary.sd.ssru.ac.th/page/academic2023   การประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น ประกาศผลคัดเลือกและรับเอกสารมอบตัว วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ทาง primary.sd.ssru.ac.th และ Facebook  และรับเอกสารมาอบตัว วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 มอบตัวนักเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โทร.02-160-1109 ต่อ 101