หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๒
แข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-27 06:27:48

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันประวัติศษสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๒ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสตรีวิทยารายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบและผลการสอบ ๑. ด.ช.จิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล ป.๓ คะแนนที่ได้ ๖๑ คะแนน ๒. ด.ช.ชาญเดช เต็งสุวรรณ ป.๓ คะแนนที่ได้ ๗๑ คะแนน และได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ๓. ด.ช.กฤชณัฏฐ์ นรเศรษฐ์ตระกูล ป.๓ คะแนนที่ได้ ๖๑ คะแนน ๔. ด.ช.จิณธิษณ์ จันพินิจ ป.๖ คะแนนที่ได้ ๔๗ คะแนน และได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๐๐๐ บาท ๕. ด.ช.ณฐ วัฒนเธียร ป.๖ คะแนนที่ได้ ๔๕ คะแนน และได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ๖. ด.ช.ณพัศวรชน รังษีกุล ป.๖ คะแนนที่ได้ ๓๓ คะแนน ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเข้าร่วมสอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏในครั้งนี้