หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรความก้าวหน้าช่วง Summer และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนสาธิต
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรความก้าวหน้าช่วง Summer และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-30 11:14:08

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรรายงานความก้าวหน้าช่วง Summer และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนสาธิต