หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสาธิต
นักเรียนที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-30 16:31:20

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มอบหมายให้ อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นำนักเรียนที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการแข่งขันประเภทต่างๆ ระดับประเทศ และ นานาชาติประจำเดือนพฤษภาคม เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ณ อาคาร 31 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จำนวน 14 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากรองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกครั้ง