หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม mBlock
ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม mBlock

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-14 20:20:48

ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม mBlock code การสร้างสี่เหลื่ยม วงกลม เกิดภาพมิติต่างๆ โดย อ.ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์  ผู้สอน