หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เสริมทักษะนักเรียนในแนวทางเดียวกัน
เสริมทักษะนักเรียนในแนวทางเดียวกัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-23 07:21:35

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ประธานร่วมประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม Online แลกเปลี่ยนความรู้ ในการจัดทำ Video การสอนให้แก่นักเรียนในการเรียนล่วงหน้า โดยมีประเมิน ในรอบ 1 สัปดาห์ ความคิดเห็น ปรับและเสริมทักษะนักเรียนในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการเรียนล่วงหน้านี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม. - 26 มิถุนายน 2563